Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Concursul de fotografii: ,,Cel mai interesant panou de afișaj sindical'' .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Informare: Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
11.04.2017

Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva dintre prevederile importante cuprinse în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice capitolul I DISPOZIȚII GENERALE și Anexa nr. I, Capitolul I lit. B, REGLEMENTĂRI SPECIFICIE PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNT (la a cărei elaborare s-a ținut cont inclusiv de legislația europeană la stabilirea raporturilor salariale dintre diferitele sectoare de activitate), pe al cărui text s-au purtat mai multe runde de negocieri la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În general, observațiile și propunerile reprezentanților federațiilor sindicale din învățământ au fost însușite de partea guvernamentală și inserate în textul legii. Iată câteva dintre reglementările care se regăsesc în Proiect.

1. Grilele conțin salariile de bază la care se va ajunge în 2022 (fără sporul de vechime); începând cu anul 2023, salariile se vor calcula pe baza coeficienților din grile, înmulțiți cu salariul minim brut pe țară garantat în plată nu se știe cât va fi acesta în anul 2023, dar în anul 2022 acesta va avea un cuantum de 2500 lei.

2. Legea se va aplica etapizat, începând cu 1 iulie 2017 (art. 37 din lege), creșterea salarială urmând a se realiza eșalonat până la atingerea salariilor instituite în grilă pentru anul 2022; astfel:
- începând cu data de 1 iulie 2017 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
- începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învățământ se majorează cu 50% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
- tot de la 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizațiilor, compensațiilor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină utilizând salariul de bază din lege;
- în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, creștere stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

3. Exemple de salarii de bază din grile (care, așa cum am spus, nu mai conțin și sporul de vechime; acesta se calculează în raport la salariul de bază din grilă și se adaugă):
- profesor I S, peste 25 de ani vechime 5517 lei (an 2022), coeficient 2,21 (an 2023);
- profesor I S debutant 4098 lei (an 2022), coeficient 1,64 (an 2023);
- învățător/educatoare I, M, peste 25 de ani vechime 4372 lei (2022), coeficient 1,75 (an 2023);
- învățător/educatoare I, M, debutant 3916 lei (2022), coeficient 1,57 (an 2023);
- profesor/învățător/educatoare/maistru-instructor M fără pregătire de specialitate, peste 25 de ani 3916 lei (2022), coeficient 1,68 (an 2023);
- administrator financiar S, grad I 4345 lei (2022), coeficient 1,74 (an 2023);
- secretar S, grad I 4259 lei (2022), coeficient 1,70 (an 2023).

4. Drepturi salariale suplimentare:
- sporul de vechime: se acordă pe gradații de la 3 la 5 ani, de la 5 la 10 ani, de la 10 la 15 ani, de la 15 la 20 ani și peste 20 de ani vechime în muncă; acesta se determină prin majorarea salariului de bază cu 7,5%, 5%, 5%, 2,5% și 2,5%, după fiecare majorare rezultând un nou salariu de bază;
- învățământ special 15% în plus la salariul de bază;
- gradația de merit 25% în plus la salariul de bază, timp de 4 ani, pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar;
- practica pedagogică spor de 10-25% la salariul de bază, în raport de timpul efectiv lucrat și în funcție de numărul studenților/elevilor practicanți;
- predare simultană la 2 5 clase/grupe de elevi/preșcolari, în învățământul preșcolar, primar, gimnazială 7%, 10%, 15%, 20% în plus la salariul de bază;
- pentru funcția de diriginte, pentru învățători/educatoare/institutori/profesori pentru învățământ primar/preșcolar 10% în plus la salariul de bază;
- creștere de până la 30% a salariului de bază, din venituri proprii, pentru personalul care participă direct la obținerea acestora;
- salarizarea prin plata cu ora, inclusiv a metodiștilor din unitățile de învățământ;
- spor pentru condiții de muncă de până la 15% din salariul de bază, conform Regulamentului și buletinelor de determinare;
- spor pentru titlul științific de doctor 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru tot sectorul bugetar; personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare nu primește sporul pentru titlul științific de doctor trebuie să opteze pentru spor sau echivalarea cu gradul didactic I.

5. Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază, a salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz (art. 25 din lege) motiv pentru care drepturile specifice personalului din învățământ sunt reglementate ca plusuri la salariu, nu ca sporuri.

6. Alte drepturi:
- remunerarea muncii suplimentare;
- spor pentru muncă de noapte;
- prime de vacanță sub formă de vouchere de vacanță (începând cu 01.01.2018, valoarea anuală a voucherelor/primelor de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă lunar proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic);
- indemnizația de hrană anuală (la nivelul a două salarii minime brute pe țară garantate în plată și cu încadrarea în 30% din suma salariilor de bază pentru fiecare ordonator de credite);
- premii de excelență lunare pentru personalul care a participat direct la obținerea de rezultate deosebite în activitatea unității/instituției, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile în bani aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget etc..

7. Art. 32 reglementează ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în sistemul bugetar prin transfer, realizat pe un post similar sau echivalent (ținându-se cont și de prevederile din actele normative specifice fiecărui domeniu de activitate).Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 4.963.143 octeţi PDF
Toate (1) fişierele de mai sus 4.829.097 octeţi ZIPPrima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara