Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Săptămâna Educației 2020: 05-09 octombrie .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Modificarea Legii Educației Naționale
30.12.2013

După cum probabil ați aflat deja din presă sau de site-ul Ministerului Educației Naționale, a fost modificată, prin ordonanță de urgență, Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Am întârziat cu această știre o săptămână (ordonanța de urgență a fost adoptată în ședința Guvernului de luni 23 decembrie) în speranța că va urma publicarea sa în Monitorul Oficial și vă vom putea comunica concret modificările operate, fără a ne baza doar pe declarațiile de presă.

Având însă în vedere că în pofida faptului că speranța moare ultima ea se întrece pe sine în a înșela, ne limităm în acest articol, până la apariția efectivă a ordonanței, la a reda ceea ce a prezentat biroul de presă al ministerului în cadrul conferinței de presă.

Astfel, modificările anunțate, fără substanță de altfel, cu excepția revenirii clasei a IX-a la liceu, sunt:
* Menținerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial și pentru liceu: documentul menține forma existentă a ciclului gimnazial și elimină forma propusă spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011, care prevedea trecerea clasei a IX-a în învățământul gimnazial și reducerea liceului la o durată de 3 ani.
* Creșterea duratei învățământului obligatoriu de la 10 la 11 ani: prin introducerea clasei pregătitoare și prin menținerea duratei de 4 ani a liceului, învățământul obligatoriu crește de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, învățământul obligatoriu va fi format din clasa pregătitoare, clasele I - VIII, clasele IX - X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai școlii profesionale, pentru cei care aleg traseul învățământului profesional și tehnic.
* Acordarea dreptului absolvenților învățământului profesional să continue studiile liceale la forma de învățământ cu frecvență: Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordă posibilitatea absolvenților învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învățământului liceal, doar la forma cu frecvență redusă. Având în vedere că absolvenții învățământului profesional sunt în marea lor majoritate minori și se află într-un parcurs normal al educației lor (fără să fi părăsit sistemul de educație), manifestând interes pentru creșterea nivelului de educație și formare profesională, prin adoptarea OUG li se acordă posibilitatea de a-și completa educația și pregătirea profesională, inclusiv prin forma de învățământ cu frecvență.
* Precizări privind învățământul postliceal: ordonanța de urgență aduce precizări și în ceea ce privește organizarea învățământului postliceal, a modalităților de finalizare a studiilor acestui tip de învățământ, dar și corelarea pregătirii postliceale cu Cadrul Național al Calificărilor.
* Precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare: în legislația actuală nu este reglementată modalitatea de notare/evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare NU vor fi evaluați prin note sau calificative.
* Se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun și elevilor din învățământul profesional: în prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal, creându-se o situație discriminatorie pentru elevii din învățământul profesional. Ca urmare, se impune completarea art. 84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre beneficiarii tarifului redus la transportul în comun și elevii din învățământul profesional.
* Se reglementează calendarul de introducere a noilor forme ale examenului de evaluare națională, admitere la liceu și bacalaureat, începând cu generațiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul școlar 2015 - 2016: Legea nr. 1./2011 introduce noi forme de susținere a examenelor de evaluare națională, admitere la liceu și bacalaureat, forme care pleacă de la conceptul de trans-disciplinaritate. Totuși, din punct de vedere pedagogic, nu se poate concepe o modalitate de evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de predare. În acest sens, metoda interdisciplinară de predare a fost introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educație în anul școlar 2013-2014, pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie extinsă, în anii următori, și la celelalte cicluri de studii. De asemenea, introducerea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu anul școlar în curs (2013-2014), evaluări concepute după modelul testelor internaționale de tip PISA, va permite elevilor să se pregătească pentru noua formă de evaluare prevăzută de Legea nr. 1/2011.
* Se extinde cadrul legal pentru subvenționarea costurilor aferente frecventării liceului și pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate: legislația actuală prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se extinde cadrul legal pentru subvenționarea costurilor aferente frecventării liceului și pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate.
* Se fac o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităților de învățământ: legislația actuală nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învățământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest aspect.
* Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învățământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obținute la concursul de titularizare: cadrele didactice netitulare calificate, care au participat în ultimii 6 ani la concursul național unic de titularizare, au obținut cel puțin nota/media 7 și au ocupat un post/catedră, au posibilitatea de a deveni titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, după parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
* Se clarifică durata anului universitar pentru studenții din anii terminali, astfel încât aceștia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie: pentru învățământul universitar, OUG clarifică durata anului universitar, astfel încât studenții aflați în ultimul an de studiu să poată beneficia de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la data de 30 septembrie.
* Se introduc modalități suplimentare de alocare a fondurilor către universități, în principal prin încurajarea cooperării universităților cu diferiți actori, preponderent din mediul socio-economic: finanțarea universităților este completată prin încurajarea diferitelor institute de cercetare sau companii, publice sau private, să participe la proiecte cu caracter educațional. De asemenea, se asigură cadrul legal ca specialiști din diverse domenii de activitate să ocupe funcții didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.
* Reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naționale ,,I.C. Petrescu'', care devine secție a Bibliotecii Centrale Universitare: o reglementare importantă se referă la noul statut al Bibliotecii Pedagogice Naționale ,,I.C. Petrescu'' din București, care devine secție a Bibliotecii Centrale Universitare, asigurându-i-se, astfel, continuitatea. Din cauza faptului că imobilul ocupat, până de curând, de Biblioteca Pedagogică Națională ,,I.C. Petrescu'' a fost retrocedat, instituția se afla într-un mare pericol de a pierde fondul de carte și locurile de muncă ale angajaților săi. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I'' din București.
* Reglementări privind funcționarea ARACIS: un alt punct important se referă la reglementări privind declanșarea alegerilor pentru noii membri ai ARACIS, dat fiind că în anul 2014, o dată cu finalizarea mandatelor unor membri, posturile devin vacante.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara