Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Voucherele de vacanță .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Strategia
01.05.2011

Strategia SIP Hunedoara 2015-2019

Strategia Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara pentru perioada 2015-2019 a fost aprobată la Conferința Județeană ce a avut loc în data de 29 aprilie 2015.

Misiune

Păstrarea și îmbunătățirea capacității organizației de a apăra drepturile prevăzute în legislația națională, în pactele, tratatele și convențiile internaționale ratificate de România sau la care România este parte, precum și în contractele colective de muncă aplicabile, și promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, desfășurarea de activități de formare continuă și de dezvoltare profesională a acestora.

Obiective

O1. Desfășurarea activităților specifice domeniului sindical astfel încât organizația să răspundă cât mai eficient la problemele generate de modificările cadrului legislativ.
O2. Creșterea capacității de dialog și negociere a S.I.P. Județul Hunedoara la nivel local, județean, național și internațional.
O3. Colaborarea și consultarea reciprocă, pe principii de egalitate și independență, cu toate forțele sociale și politice pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat.
O4. Dezvoltarea compartimentelor existente: administrativ-secretariat, contabilitate, juridic, C.A.R. și turism.
O5. Crearea unor compartimente noi pentru asigurarea de noi servicii pentru membrii de sindicat (formare continuă și profesională, servicii de editare și tipografice).
O6. Asigurarea unui nivel ridicat de informare al membrilor de sindicat în ceea ce privește problemele sindicale și cele profesionale.
O7. Dezvoltarea și consolidarea colaborării cu alte organizații sindicale din țară și din țările vecine.
O8. Asigurarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare, precum și identificarea de noi surse financiare pentru funcționarea adecvată a organizației.
O9. Crearea unei imagini pozitive a sindicatului și promovarea acesteia.

Mijloace de realizare - acțiuni

A1. Adaptarea structurilor organizatorice în funcție de schimbările determinate de modificări ale cadrului legislativ și de creșterea eficacității organizaționale.
A2. Întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie ale structurilor de conducere ale S.I.P. Județul Hunedoara (Biroul Executiv, Consiliul Liderilor, Consilii de zonă).
A3. Organizarea corespunzătoare a ședințelor grupelor sindicale din unitățile de învățământ (ordine de zi, prezentarea unei informări scrise, dezbatere reală a problemelor supuse atenției, transmiterea informațiilor în ambele sensuri).
A4. Dezvoltarea punctelor de informare sindicală create în toate unitățile de învățământ.
A5. Informarea curentă a membrilor de sindicat pe teme profesionale, sindicale, legislative prin informări scrise, buletinul informativ ,,Magister'', site, Facebook și e-mail.
A6. Monitorizarea curentă de către liderii de sindicat a activității organelor de conducere din unitățile școlare și asigurarea transparenței și legalității actului de conducere al unității de învățământ (afișarea ordinii de zi, publicarea deciziilor, accesul la procesele verbale etc.).
A7. Realizarea de sondaje de opinie, anchete sociologice, referendum-uri pentru o mai bună cunoaștere a punctelor de vedere ale membrilor de sindicat.
A8. Organizarea unor cursuri de educație și formare sindicală pentru liderii de sindicat.
A9. Organizarea de evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferințe etc.) pentru informarea corectă a partenerilor sociali și a opiniei public.
A10. Schimburi de experiență cu structuri sindicale din alte județe și de la nivel național.
A11. Organizarea unor ,,caravane sindicale'' (lideri proprii, lideri de la alte sindicate din învățământ sau din alte domenii, juriști etc.).
A12. Participarea reprezentanților S.I.P. Județul Hunedoara la toate formele dialogului social cu ceilalți parteneri (consilii locale, primării, I.S.J., Prefectură, Consiliul Județean etc.) și promovarea intereselor membrilor de sindicat.
A13. Declanșarea de acțiuni sindicale în cazul în care transpunerea în practică a strategiei S.I.P. Județul Hunedoara nu poate fi realizată pe calea negocierilor. Participarea la acțiunile federației sindicale naționale.
A14. Înființarea departamentelor de formare profesională și sindicală, respectiv servicii de editare și tipografice.
A15. Angajarea de personal de specialitate sau colaboratori, în vederea dezvoltării activității, pentru compartimentele existente sau pentru noile compartimente.
A16. Inițierea de proiecte și atragerea de finanțari pentru construirea unui centru de formare profesională și sindicală.
A17. Achiziționarea de mijloace de transport.
A18. Atragerea de sponsorizări/donații.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara