SIP Hunedoara

Evaluare națională 2014
15.09.2013

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din data de 6 septembrie 2013 a fost publicat O MEN nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014.

Toate actele normative în baza cărora se va desfășura evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a pot fi consultate / descărcate de la rubrica LEGISLAȚIE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 Evaluare națională.

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, prevăzuta în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010, cu excepția Programei pentru limba și literatura slovacă maternă care a fost modificată și este publicată în anexa nr. 2 din O MEN nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014.

Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a viii-a în anul școlar 2013-2014

13 iunie 2014 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014 - Înscrierea la evaluarea națională
23 iunie 2014 - Limba și literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014 - Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014 - Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014 - Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00)
27 iunie 2014 - Depunerea contestațiilor (orele 16,00-20,00)
28 iunie-30 iunie - 2014 Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2014 - Afișarea rezultatelor finale după contestații