SIP Hunedoara

Bacalaureat 2014
15.09.2013

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din data de 6 septembrie 2013 a fost publicat O. MEN nr. 4923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2014.

Toate actele normative în baza cărora se va desfășura examenul de bacalaureat 2014 pot fi consultate / descărcate de la rubrica LEGISLAȚIE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2 - Bacalaureat

Examenul de bacalaureat național - 2014 se va desfășura în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la O MEN nr. 4923/2013.

Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la O MECTS nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menționate mai sus, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin O MECTS nr. 4800/2010.

Calendarul examenului de bacalaureat național 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

26-30 mai 2014

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

30 mai 2014

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10-12 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

11-13 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

16-20 iunie 2014

Evaluarea competențelor digitale - proba D

23-27 iunie 2014

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

30 iunie 2014

Limba și literatura română - proba E) a) - probă scrisă

1 iulie 2014

Limba și literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă

2 iulie 2014

Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

4 iulie 2014

Proba la alegere a profilului și specializării - proba E) d) - probă scrisă

7 iulie 2014

Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00)

7 iulie 2014

Depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)

8-10 iulie 2014

Rezolvarea contestațiilor

11 iulie 2014

Afișarea rezultatelor finaleSesiunea august-septembrie 2014

14-18 iulie 2014

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

18-19 august 2014

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

19- 20 august 2014

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

21- 22 august 2014

Evaluarea competențelor digitale - proba D

25 august 2014

Limba și literatura română - proba E) a) - probă scrisă

26 august 2014

Limba și literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă

27 august 2014

Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

29 august 2014

Proba la alegere a profilului și specializării - proba E) d) - probă scrisă

1 septembrie 2014

Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)

2-3 septembrie 2014

Rezolvarea contestațiilor

4 septembrie 2014

Afișarea rezultatelor finaleLa solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice.