SIP Hunedoara

Gradații de merit 2013 lista punctajelor acordate
13.05.2013

În ședința de astăzi, 13 mai 2013, a Consiliului de administrație al ISJ Hunedoara a fost aprobată lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor depuse în cadrul concursului pentru acordarea gradației de merit de către consiliile consultative de specialitate și de către comisia județeană.

Au fost depuse un număr de 300 dosare. Dintre acestea 2 au fost respinse deoarece nu cuprindeau toate actele solicitate de Metodologie, iar celelalte 288 au fost evaluate acordându-se punctajele din lista atașată.

Următoarele etape prevăzute în Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2013 sunt următoarele:

Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 15-17 mai 2013

Soluționarea contestațiilor de către comisie
Perioada: 20-22 mai 2013

Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26 mai 2013

Înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit
Perioada: 30-31 mai 2013