Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Voucherele de vacanță .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit sesiunea 2016
07.12.2015

În Monitorul Oficial nr. 899 din 3 decembrie 2015 a fost publicată OMECS nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.

Noua metodologie de acordare a gradației de merit, aplicabilă în sesiunea 2016, nu cuprinde modificări procedurale sau ale criteriilor în funcție de care este evaluată activitatea în raport cu metodologia aplicată în sesiunea 2015.

Singura noutate relevantă, dincolo de o anumită rearanjare a conținutului, privește modul de realizare a dosarului de candidatură:
,,Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.''

Calendarul concursului pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2016 este următorul:

1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar și stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ
Perioada: 8 februarie-19 februarie 2016

2.Comunicarea fișelor de evaluare și a ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu
Perioada: 22-26 februarie 2016

3.Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ
Perioada: 1-18 martie 2016

4.Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 21-30 martie 2016

5.Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 1-22 aprilie 2016

6.Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 25 aprilie-13 mai 2016

7.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 16-17 mai 2016

8.Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 18 mai 2016

9.Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 19-20 mai 2016

10.Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații
Perioada: 23-25 mai 2016

11.Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26-27 mai 2016

12.Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 30-31 mai 2016

13.Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării științifice
Termen: 11 august 2016

Textul complet al OMECS nr. 5557/27.10.2015 și al anexei acestuia pot fi descărcate de la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 GRADAȚIA DE MERIT 2016.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara