Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


,,Cum și cu cât era plătit un profesor în anul 1777''
01.05.2013

Navigând pe net am descoperit pe site-ul domnului Costel Gîlcă, avocat, expert în drept social și director al publicației ,,Revista de drept social'', un material interesant despre învățământ în secolul al XVIII-lea.

Mitropolia țării arată prin anafora că dascălul Barbu de la școala domnească din orașul Ploiești cere domniei leafă egală cu a dascălului din orașul Târgoviște.

,,Preaînălțate doamne,
După jalba ce au dat mării tale Barbul dascălul din orașu Ploieștilor la leat 1776 noemvrie 4, pentru ca, fiind luminată porunca mării tale de a să orândui a fi școală domnească la acel oraș Ploești spre învățătura copiilor și așăzîndu-să numitul jăluitor dascăl, cu jalbă s-au rugat mării tale, fiind omu scăpătat și cu copii, să i să orânduiască și lui din mila mării tale oareșcare ajutorul pentru chiverniseala vieții și măriia ta se poruncește ca să luăm seama jălbii.
Vei sti măriia ta că, după cercetarea ce făcurăm, așa ne încredințăm că de atunci încoace se energhisește aceasta, adică în tot chipu să silește spre învățătura copiilor și n-am fost înștiințat mării tale de atunci, socotind că își va căpăta hrana vieții de la părinții copiiloru ce-i învață. Dar acum viind iarăși înaintea nostră, ne arată cum că de la părinții acelor copii nici o căutare nu are și este cu greu, neavând de nicăiri nici o chiverniseală, mai vârtos aflându-se în scăpătăciune și lipsă, cere mila mării tale după stredaniia ce face cu învâțătura copiilor.
Deci, arătăm mării tale cum la Tîrgoviște este oraș și din luminata porunca mării tale se află dascăl așezat pentru învâțătura copiilor care ia leafă pă lună câte 5 taleri, așa și Ploieștiu este oraș, și de va socoti nalta înțelepciunea mării tale ca să să asază și acolo la Ploiești desăvârșit dascăl să învețe copii și să-și aibă și elu tot aceiași leafă cum are dascălul de la Tărgoviște, vom avea porunca mării tale, iar de nu, cum va lumina Duhul sfînt pă înălțimea ta, ala va fi. Și anii mării tale de la domnul Dumnezeu, rugăm să fie mulți și norocoși.
1777, avgust 11
Grigorie al Ungrovlahiei''

După Cercetări se găsește dreaptă cererea. Domnu aprobă să fie orânduit cu leafă.

,,Io Alecsandru Ioan Ipsilant voievod
După cum au găsit cu cale și de trebuință preafințiia sa părintele mitropolitu, așa să să urmeze și rănduim uarăși la preasfinția ta ca să-l așăzi cu orânduita leafă
1777, avgust 26''




Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara