Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Conferința Anuală a CAR (IFN) SIP Hunedoara .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Fișa de evaluare gradația de merit 2013
14.03.2013

În urma discuțiilor purtate în cadrul Comisiei paritare ISJ SIP Hunedoara, au fost finalizate fișele de evaluare care se vor utiliza în realizarea dosarelor pentru concursul de obținere a gradației de merit 2013.

Fișele de evaluare sunt postate la rubrica LEGISLAȚIE LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 Gradația de merit 2013 și pe forum-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, la topicul Plan, Salarizare / Documente utile / Gradații de merit 2013.

Cadrele didactice participante la concursul pentru acordarea gradației de merit 2013, pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin O MECTS nr. 6211/13.11.2012, vor ține cont și de următoarele precizări.

Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condițiilor minimale (vechime de peste 4 ani, calificativ FB obținut în fiecare an din perioada evaluată, aprecierea sintetică a activității candidatului din partea Consiliului Profesoral), prevăzute în Metodologie.

Evaluarea punctajului candidaților se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. Dovada îndeplinirii criteriilor din fișa de evaluare se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverințelor etc., eliberate de instituțiile abilitate. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr. de înregistrare. Documentele justificative se vor atașa în ordinea criteriilor din fișă. În cadrul fiecărui criteriu/subcriteriu documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. Între criterii/subcriterii se va introduce un separator. Documentele justificative nu se înfoliază.

Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fișei de evaluare la rubrica ,,Raport de autoevaluare sintetic''.

Fiecare portofoliu trebuie să conțină un opis în care se va menționa numărul paginii la care se regăsește fiecare document. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos, din partea dreaptă.

În fișele de evaluare, la criteriul 1 c, grila de punctaj se referă la trei categorii de competiții școlare:
- olimpiade școlare și concursuri de profil organizate de MEN conform Calendarului olimpiadelor naționale școlare și Calendarului activităților educative naționale secțiunea A1;
- concursuri de profil, cultural artistice, sportive și sesiuni de comunicări științifice ale elevilor care nu sunt organizate direct de MEN, dar sunt recunoscute de MEN și sunt cuprinse în Calendarul activităților educative naționale (celelalte secțiuni, mai puțin A1);
- alte concursuri și competiții recunoscute/avizate de MEN/ISJ.

Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv se face la registratura inspectoratului școlar în perioada 15 martie - 11 aprilie 2013

În continuare, GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit sesiunea 2013 cuprinde următoarele activități:

Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 11- 19 aprilie 2013

Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 25 aprilie - 3 mai 2013

Verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și modificarea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate
Perioada: 25 aprilie - 3 mai 2013

Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 8-11 mai 2013

Afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 13 mai 2013

Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 15-17 mai 2013

Soluționarea contestațiilor de către comisie
Perioada: 20-22 mai 2013

Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26 mai 2013

Înaintarea la Ministerul Educației, Naționale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit
Perioada: 30-31 mai 2013
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara