Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, îndrumare și control .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Bilete de odihnă şi tratament
08.02.2011

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 101 din data de 8 februarie 2011 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 83/2011 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un numar de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.

Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.

Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile, iar a unui bilet de tratament de 12-18 zile.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
- pensionar al sistemului public de pensii;
- asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;
- asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
- beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

Biletele de odihnă, în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii, se acordă pe baza următoarelor criterii:
- calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie;
- calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite;
- calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.

Biletele de odihnă se acordă în baza următoarelor documente:
- cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;
- adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale;
- certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.

Cererile vor fi soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, iar pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.

Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:
- 50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (salariul mediu brut pe anul 2011 = 2.022 lei);
- 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.

Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:
- în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (salariul mediu brut pe anul 2011 = 2.022 lei);
- în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria asiguraţilor sistemului public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social (categorie reglementată de art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare).

Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

În cazuri excepţionale, la solicitarea asiguratului, se poate restitui suma achitată, astfel:
- deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;
- renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
- în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara