Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Recensământul membrilor de sindicat .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Protest împotriva atitudinii executivului față de educație
30.12.2009

Federația Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET” a luat act de adoptarea de către Guvern a Ordonanței de urgență nr. 114/2009 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919/29/12/2009), care, la art. XVI dispune reducerea a zeci de mii de posturi din învățământul preuniversitar de stat.

Conform textului în cauză, anexa nr. I la OUG nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul învățământului, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integranta din OUG 114/2004. Consecințe: față de 339.688 posturi în învățământul preuniversitar de stat (câte erau finanțate până în prezent conform OUG 38/2004), în perioada 1 ianuarie – 31 august numărul maxim de posturi finanțate va fi de doar 321.677 (cu 18.011 mai puțin), iar de la 1 septembrie 2010 vor fi finanțate cel mult 306.677 posturi (cu încă 15.000 mai puțin); diferența totală: 33.011 de posturi.

Federația Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET” condamnă atitudinea proaspătului Executiv față de sistemul educațional și salariații din învățământ și consideră inadmisibilă lipsa de transparență a acestuia, în condițiile în care în comunicatele emise și declarațiile date nu s-a făcut vorbire despre emiterea actului normativ în cauză, deși acesta fusese discutat și adoptat. Așa își fac debutul noul ministru al muncii și noul ministru al finanțelorș Lovind direct, fără justificare, fără o informare prealabilă, în salariații din învățământș Așa își începe activitatea noul Guvernș Prin lipsă de transparență și cu încălcarea flagrantă a regulilor dialogului social, a dispozițiilor constituționale și legaleș Prin ignorarea Consiliului Economic și Social, care are ca atribuții formularea de propuneri privind relațiile de muncă și politica salarială și avizarea proiectelor de ordonanțe ale Guvernuluiș

În egală măsură Federația Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET” condamnă și lipsa de transparență a Ministerului Educației. Astfel, deși în cadrul ultimelor ședințe ale Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului, am solicitat insistent să ni se pună la dispoziție proiectul de buget pe anul 2010, acesta lucru nu s-a întâmplat. În plus, cu ceva mai mult de o săptămână în urmă, am solicitat, tot în cadrul Comisiei de Dialog Social, lămuriri privind sacrificiile pe care trebuie să facă învățământul pentru a se încadra în constrângerile impuse de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială – dacă sunt preconizate disponibilizări de personal, majorări ale normei didactice de predare, concedii fără plată în anul 2010. Răspunsul M.E.C.I a fost clar: nu se știe dacă vor fi disponibilizări și nici nu se preconizează majorarea normei didactice de predare (de altfel, la fundamentarea bugetului, s-a avut în vedere norma didactică de predare actuală); în ceea ce privește intrarea salariaților din sectorul bugetar și în anul 2010 în concediu fără plată forțat, în prezent nu există reglementare în acest sens (măsura dispusă prin Legea nr. 329/2009 a avut un caracter extraordinar, fiind aplicabilă doar în anul 2009); oricum, un nou concediu fără plată nu poate fi dispus fără o bază legală, măsura trebuind să fie prevăzută într-un nou act normativ.

Ne întrebăm firesc: dacă am fost deja dezinformați (ca să nu spunem mințiți) cu privire la reducerile de posturi, ce garanții avem că nu se va recurge din nou la concediile fără plată forțateș

Federația „SPIRU HARET” constată și încălcarea flagrantă a dispozițiilor contractului colectiv de muncă, prin neîndeplinirea, de către reprezentanții Ministerului Educației, a obligației de informare și consultare a federațiilor sindicale reprezentative cu privire la proiecte de acte normative care privesc sistemul de învățământ și pe salariații acestuia. Era absolut normal, legal și în spiritul dialogului social, ca federațiile siodicale să fie consultate înainte de reglementarea reducerii numărului de posturi, nu după.

În final, nu putem să nu remarcăm că politicile anterioare în ceea ce privește învățământul sunt continuate de actualul Executiv. Iar România nu este nici pe departe un stat european, un stat de drept – atât timp cât este guvernată în dispreț față de Constituție, de lege și de regulile dialogului social.

În aceste condiții, Federația Sindicatelor din Învățământ „SPIRU HARET” solicită Guvernului să revină asupra măsurilor abuzive dispuse prin OUG nr. 114/2009. Solicităm de asemenea noului ministru al educației ca, în regim de urgență, să organizeze o întâlnire cu federațiile sindicale reprezentative din învățământ, în cadrul căreia să discutăm situația creată în sistem și să ni se prezinte, în detaliu, toate măsurile preconizate a fi luate de către Executiv, în domeniul educațional, precum și impactul acestora asupra resursei umane.




Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara