Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Comisia Paritară ISJ-SIP Hunedoara
5.12.2007

Miercuri, 05 decembrie a.c., a avut loc Comisia Paritară ISJ-SIP Hunedoara. În cadrul întâlnirii s-au luat o serie de hotărâri importante legate de acordarea tichetelor cadou, plata cu ora pentru învățători/educatoare/institutori, plata drepturilor salariale aferente lunii decembrie și a celui de-al XIII-lea salariu, zilele libere de sărbători.

S.I.P. Hunedoara a ridicat și problema reducerilor de personal pe care I.S.J le-a solicitat unităților de învățământ din județ. Răspunsul a fost, elegant spus, de-a dreptul cinic: ,,Este o solicitarea a ministerului... trebuie să ne încadrăm în numărul de posturi aprobat...''. I.S.J. nu a putut explica de ce în momentul de față în județul nostru s-a depășit numărul de posturi aprobate. Nu s-a ținut cont de argumentele legale sau de motivațiile sociale invocate de reprezentanții S.I.P. În situația în care reducerile de activitate vor duce la o încălcare a normativelor de încadrare, S.I.P. Hunedoara va acționa în judecată inspectoratul școlar.

Publicăm, în continuare, Hotărârea Comisiei Paritare.

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE LA NIVELUL I.S.J. DIN DATA DE 05.12.2007

1. Pentru asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii 193/2006 precum și H.G. 1317/2006, privind aprobarea normelor de aplicare a legii, Comisia Paritară a hotărât următoarele:
- Valoarea unui tichet cadou = 50 lei;
- Numărul de tichete cadou acordate = 7 tichete / eveniment;
- Evenimentele pentru care se acordă tichetele cadou sunt: Ziua începerii anului școlar (15 septembrie), Ziua Educației (5 octombrie), Ziua Națională (1 Decembrie), Crăciun, Paști. În privința tichetelor de creșă sunt aplicabile dispozițiile Legii 193/2006 precum și H.G. 1317/2006, privind aprobarea normelor de aplicare a legii. Fiecare unitate școlară va lua toate măsurile în vederea punerii în aplicare a prevederilor actelor normative sus menționate și a Hotărârii Comisiei Paritare (pentru acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă).
Finanțarea acestor drepturi se va efectua conform prevederilor legale, astfel:
- pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din bugetul local prin Consiliile Locale;
- pentru personalul din unitățile finanțate de la Consiliul Județean din bugetul Consiliului Județean;
- pentru personalul din unitățile și instituțiile finanțate de MECT din bugetul de stat.
În vederea asigurării finanțării urmează să contactați Ordonatorii Principali și Secundari de credite, iar în vederea stabilirii unității emitente a tichetelor de creșă și a tichetelor cadou sunt aplicabile prevederile legale în vigoare referitoare la achizițiile publice.
Pentru personalul didactic de predare și de instruire practică din unitățile de învățământ I.S.J. delegă competența ordonatorilor terțiari de credite în vederea punerii în aplicare art. 9.3 din H.G. 1317/2006.
În conformitate cu scrisoarea Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 122.196/2007, pentru evidențierea sumelor cu această destinație, se va proceda astfel:
a) Cheltuielile reprezentând tichete de creșă acordate se vor înregistra în ,,Clasificația economică a cheltuielilor'' la Titlul VIII, ,,Asistența socială'', articolul ,,Ajutoare sociale'' cod 57.02 unde se introduce alineatul ,,Tichete de creșă'', cod 57.02.03.
b) Cheltuielile reprezentând tichete cadou utilizate pentru achiziția unor bunuri și servicii (protocol, reclamă, studiul pieții etc.) se vor înregistra în ,,Clasificația economică a cheltuielilor'' la Titlul II ,,Bunuri și servicii'', unde se introduce articolul ,,Tichete cadou'' cod 20.27.
c) Cheltuielile reprezentând tichete cadou utilizate pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale se vor înregistra în ,,Clasificația economică a cheltuielilor'' la Titlul VIII ,,Asistența socială'', articolul ,,Ajutoare sociale'' cod 57.02, unde se introduce alineatul ,,Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale'' cod 57.02.04.

2. Referitor la plata drepturilor salariale aferente lunii decembrie precum și la plata premiului anual (,,al 13-lea salariu''), vă solicităm să întocmiți în termenul cel mai scurt posibil, toată documentația financiar contabilă necesară, în vederea efectuării plății acestor drepturi în cursul lunii decembrie, în măsura în care se vor aloca sumele necesare.

3. Vă comunicăm că personalul didactic de predare din învățământul preșcolar și primar (educatoare, învățători, institutori) cu o vechime efectivă în învățământ de peste 25 ani și grad didactic I beneficiază de plata a 2 ore săptămânal, care vor fi salarizate în regim de plată cu ora după tarifele orare stabilite prin alin. 3 din O.M.E.C.T. 1350/20.06.2007 publicat în M.O. 509/30.07.2007.

4. Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile CCMUNIS, zilele de 24, 25, 26 decembrie 2007 și 1, 2 ianuarie 2008 sunt zile libere.

Inspector Școlar General,
Ionel Moș

Președinte,
Paul Rusu
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara